Hướng dẫn tân thủ
Tỷ lệ tinh luyện vũ khí +1 ---> +10 100%, +11 10%, +12 5%,
Nhặt 1 bùa hộ mệnh tuyết nhân về HP đổi bình tinh luyện +3 ---> +10
Nhặt 1 mảnh vở kim loai đổi bình tinh luyện +13, +14, +15 tinh luyện ở web tỉ lệ 100% xin xem phần hướng dẫn tinh luyện ở web

Quà tân thủ theo level 0, Server chỉ có nhận quá 1 lần duy nhất khi bước đấu vào nhân vật

Quay thanh long bảo rương ra 5 kỳ, cuộn tơ xanh, Long Ky Hoan Phieu, Cuong Hoa Thach, vải lụa hà đông, và nhiều thứ giá trị khác.
Nhặt 50 mảnh vở kim loai đổi được +2 .... còn nhiếu thứ khác nữa các bạn xem các NPC Ở HP
HƯỚNG DẪN CÀI HAMACHI VietCaDao

các room sau: vietcadao1, vietcadao2, vietcadao3, vietcadao4... cho đến room số vietcadao30. các bạn đổi số cuối nếu room đa đầy,.
vào phòng với mật khẩu : 12

BƯỚC 1: down hamachi tại đây : https://drive.google.com/file/d/0B6wfHe3e3b-YQTd2UE0zYktRN0E/view?usp=sharing

BƯỚC 2: cài đặt hamachi
Next capture

Next capture

Next capture

Next capture

Next capture

Next capture

NetWork ID: vietcadao1, vietcadao2, vietcadao3, vietcadao4... cho đến room số vietcadao30. các bạn đổi số cuối nếu room đa đầy,.
Password : 12
Next capture

Next capture

xong quá trình cài hamachi cho server

Đăng ký tài khoản

1. Yêu cầu hoàn tất hamachi, và máy chủ sáng
Next capture

2. nhìn trên trang chủ có phần đăng ký
Next capture

điền các thông tin cần thiết cái này chác các bạn không cần hướng dẫn rồi.
Xong sẽ có thông báo hoàn tất hay không

Cài đặt game:
1. nếu bạn chưa có bản 9d nào thì down bản full giải né ra
2. chọn 1 trong 2 cách nếu bị lỗi game guard ( 116,380,......) thì làm cách sau, tốt nhất nên làm luôn
2a. down cai host bỏ vào (C:\Windows\System32\drivers\etc)
2b. khi giải nén ra bạn thấy 1 folder : Fix gameguard error/VietCaDao.com fix loi.exe bấm vào đó đồng ý hết là đươc

xong

Phần cấp nhật:
nếu chỉ cấp nhật base thôi thi các bạn down base mới về bỏ vào:
1. Data\Script\SCR_BASE.XP
2. Data\Script\NDTEXTDB_US.XSD
xong

nếu có cái khác hơn thì cần tim đúng folder của nó như:
Data\Environment\VR_ENVIRONMENT.XP
xin lưu ý file VR_ENVIRONMENT.XP có 2 cái, 1 cái dùng chơi và đi quyết, cái còn lại dùng để đieu chế địa huyết châu và banner

trường hợp khác đổi địa chỉ host, các bạn cần sửa file host, như cài đặt huong dan o tren
file ndreg.xrg vào folder chính của game
xong phần cấp nhật

Phần cuối ép vk, đục slot, chuyển phái, class ở web
như các bạn đã biết hâu như các server pri hiện tại bi giới hạn ép vk + 12, và 1 số vủ khí không tinh luyện được, cũng như không đục slot được

Nên server vietcadao được thiết kế riêng cho 1 số chức năng đặc biệt

1. bạn thoát khỏi game trước
2. các bạn cần đăng nhập vào tại khoản tại trang chủ
3. các bạn thấy như hình sau

Next capture

4. chon nhân vật thích hợp
vi du: muốn đổi class (các bạn cần bấm vào đổi class cùng hàng với nhận vật) và làm bước tiếp theo

5. xong chờ 10 phút hay hơn hãy vào game

ví dụ 2: event nhận vủ khí +10 và 4 slot
1. bạn vào game mang vủ khí trên người, cùng với 1 mảnh vở kim loai (xin nhắc thêm bỏ trong hanh trang hoặc mang trên người không phải trong khó nhé)
2. thoat khỏi game, vào tài khoản ở web tiền hành các bước tiếp


cách này áp đụng với đục slot. quần áo, và vủ khí mang các vật phẩm yêu cầu, trong túi, xin nhắc thêm chỉ nên mang 1 cái tren nguoi con nua bo trong kho, tránh trường hợp làm sai đồ áo hay vủ khí


Quan trọng nhất là thoát khỏi game làm liền, xong chờ 10 phút hay hơn hãy vào game